Elektrikli yerden teras balkon gibi ısı kaybi yüksek alanların, konfor veya kar buz eritme amaçlı ısıtma uygulaması

Kar buz eritme ve donma önleme amaçlı elektrikli yerden ısıtma uygulaması

ister konfor ister kar buz eritme amaçlı olsun tüm teras ve balkonları elektrikli yerden ısıtma sistemi ile ısıtıyoruz

Bütün ısıtma sistemlerinin temel prensibi yükselen ısıdır. Ayak bölgesini iyi şekilde ısıtmak çoğu zaman gerekli konforu sağlar. Açık ve yarı açık alanlarda en iyi ısıtmayı güneş gerçekleştirir. Bizim yaptığımız ısıtma güneş kadar etkili olmasa da amacımız insanların üşümeden mekanda kalmasını sağlamaktır.. Hiçbir ısıtma sistemi kapalı bir ortamdaki kadar yarı açık alanları ısıtamaz. Muhtelif yöntemlerle açık alanlar ısıtılmaya çalışılmasına rağmen % 100 doğru ve herkesi memnun edecek bir ısıtma sistemi henüz bulunamamıştır. Her yöntemin avantaj ve dezavantajları vardır.  Her sistem uygulanmadan önce iyi bir analiz yapılmalıdır.

Yarı açık alanlarda ısıtma yapılabilmesi için bazı şartların sağlanmış olması gereklidir. Alanın etrafı tamamen açıksa burada istenen ısıtma sağlanamaz çünkü bütün ısı rüzgarla dağılacaktır. Yerden ısıtma sisteminin başarılı olması için olabildiğince rüzgar sirkülasyonu önlenmelidir. En azından belirli seviyeye kadar kapatılmalıdır.

Kablolu zemin ısıtma sistemi tadilat yada inşaat aşamasında uygulanır. Kabloların uygulaması sonucu üzerine şap atılır ve üzerine döşeme malzemesi yerleştirilir. Binanın bulunduğu yere göre güç uygulanır. Bu konuda uzman mühendislerimiz gerekli seçimleri yapacaktır. Kablolu ısıtma sistemimiz tamamen elektrik enerjisi ile çalışır. Kontrolü çok kolaydır. Devreye girme süresi çok kısadır. Programlı termostat kullanımı ile istenen zamanlarda istenen zemin sıcaklığı sağlanabilir.