Rezistans kablosu

Seri dirençli rezistans kablo serisi,Kesilebilir sabit güç rezistans kablo serisi ve kendinden regüleli rezistans kablo serisi,dijital ısıtma kontrol üniteleri ile, endüstriyel tesislerde elektrikli ısıtıcı kabloların ısıtma ve ısı izleme amaçlı kullanımı, buhar ve sıcak sulu sistemlere oranla sürekli bir artış izlemektedir. Bunun sebebi, modern ısıtıcı kabloların sağladığı güvenilirlik ve uzun ömürlü olmalarıdır. Isıtıcı kabloların esnek ve farklı ısı güçlerinde olmaları endüstriyel uygulamalarda enerji verimliliği ve ısı kontrol kolaylığı sağlamaktadır. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde kurulum maliyetleri düşük olan ısıtıcı kablo sistemleri otomasyon kontrolleri ile her türlü endüstriyel alanda kullanılmaktadır.
1 2