Soğuk oda beton koruma

Soğuk Odalarda Isıtıcı Kablolar ile Beton Koruma,Soğuk Oda De-Frost Hattı, Soğuk Oda Beton Koruma

Soğuk hava depolarında betonu korumak için ısıtıcı kablo ile yerden ısıtma sistemi uygulanır.
Soğuk oda döşemeleri tabandan ne kadar iyi yalıtılsa da yüksek sıcaklık farkları, toprak üstündeki beton zeminin eksi derecelere maruz kalmasına neden olur. Topraktaki su donar ve genleşen su döşemeyi yukarı doğru ittirerek döşemede kırılmalara, bozulmalara neden olur.Bu problemi önlemek amacıyla ısıtma kabloları yalıtımın altına uygulanmaktadır.
Uygulama hasır örgünün üzerine uygulanır. Isıtıcı kablo uygulamanın amacı -20 ve -40 soğuk hava depolarının döşemelerini korumaktır. Donan toprak veya betonun içinde kalan suyun zemine zarar vermemesi amaçtır.
Soğuk oda kapısının sürekli kapanıp açılması soğuk ve sıcak havaların karşılaşmasına neden olur. Bu durum kapı esiğinde kazalara neden olabilecek buzlanmaya neden olur. Bu problemin çözümü için de kapı eşiğine donmayı önleyici elektrikli ısıtma kabloları önerilmektedir. Uygulama ile soğuk havanın sıcak odaya kaçışı da önlenmiş olur.

Soğuk hava depolarında yerden ısıtma ısıtıcı kablolar ile iki şekilde uygulanabilir.
1. Yapım aşamasında son kat beton uygulanırken beton için döşenmiş hasır demire sabitlenerek. Genelde ısıtıcı kabloları inşaat sırasında hasır demire sabitleyerek yapılması en verimli ve kolay yöntemdir. Isıtıcı kablolar dış etkilerden etkilenmiyerek yıllarca hizmet verecektir.
2. Tadilat Sırasında Betona Serilerek yapılabilir.
Bu metotta da aynı cins ısıtma kabloları kullanılmaktadır. Isıtıcı kablo veya şilteler belirli boy ve ende fabrikasyon olarak projeye uygun m2/Watt gücü hazır olarak sahaya gönderilir. Soğuk hava deposunun derecesine göre uygulama sıklığı ve kablo gücü seçilerek zemine monte edilecek şeritlerin üzerine kablo uygulanarak işlem tamamlanır.
Isıtıcı kabloların hasır donatıya sabitlenmesi yeni inşaat projelerinde sıklıkla uyguladığımız bir yöntemdir. Hasır donatılar beton atılma aşamasında kabloların sırasının ve formunun bozulmasını engelleyerek mühendislik açısından daha doğru bir uygulama sergilemektedir.
Soğuk Hava Depo Beton Isıtma sistemlerinde ısıtıcı kablo ve termostat sensörü yedekli olarak uygulanır. Bu sistemin güvenliği ve acil bir durum için yıllarca güven sağlamaktadır.Soğuk oda beton ısıtma kabloları 20 yıl garantilidir.

Yerdeki dondurucu zeminler için donma önleme

Birkaç metreden daha geniş olan dondurucu zeminlerinin altındaki toprak yavaşça donarak zeminin kalkmasına neden olur.

Donmaya karşı korumasız daha büyük odaların altında, zemin yalıtımına rağmen toprağın kademeli olarak en az 3 metre derinliğe kadar donduğu bilinmektedir. Bu, ortada 400 mm’den fazla dondurucu zemine kubbe şeklinde yukarı doğru bir kabarma neden olur. Bunun gelişmesi yıllar alabilmesine rağmen, zeminin yapısal arızası ciddidir.

Dondurucu zeminlerin alt tabakaları soğuk sıcaklıklara dayanabilir bir süre için; ancak, zemin sıcaklığı sonunda donma noktasının altına düşer. Bu noktada, alt tabakada su varsa, dondurucu zeminde donma meydana gelecektir. Isıtıcı kabloları, alt tabakadaki kanal içinde çalıştırıldığında, zemin sıcaklığını koruyarak donma koruması donma noktasının üstünde olacaktır. Küçük veya büyük don kabarması koruma uygulamaları kolaylıkla yapılabilir. Seri dirençli ısıtma kabloları kullanılarak tasarlanmıştır. Bir proje için uygun tasarım, tedarik ve malzeme kurulumunun oluşturulması, başarılı bir ısı izleme sistemi sağlayacaktır.

Yerdeki tüm dondurucuların başına don olacak mı?

Zeminde 150 – 200 mm polistiren zemin yalıtımı veya eşdeğeri olması ve odanın genişliği 3 m’den fazla olmaması koşuluyla, donma olasılığı düşüktür. Bu, odanın alt tabanının 600 mm derinliğe kadar iyi drene edilmesi koşuluyla, 4 m genişliğe kadar olan odalara ve hatta zeminin çevreleyen zemin seviyesinin üzerine oldukça yükseltilmiş olması koşuluyla artırılabilir.

Don kabarması nasıl önlenir?

En yaygın önleme yöntemi, ısıtma kablolarının yaklaşık 400 – 600 mm aralıklarla döşenmesini gerektirir. Kaizen Isıtma Sistemleri projeyi tasarlayabilir ve kabloyu yerleşim planıyla birlikte sağlayabilir veya kurulumu tamamlayabilir. Elektrik yükü, zemin yalıtımına ve oda sıcaklığına bağlıdır, ancak genellikle çok düşüktür – yaklaşık 15-20 W / m2. Genellikle tek kablo bağlı olmayan ikili devreler kullanılır. Kablo yükü çok düşüktür ve herhangi bir kablo bozulmasını önler, ancak çoğu müşteri daha fazla gönül rahatlığı için çift devre talep eder.

Daha düşük voltajlar kullanmanın bir avantajı veya gerekçesi olmadığından normalde şebeke voltajı (230-380VAC ) kablo devreleri kullanılır.