Uygulama hasır örgünün üzerine uygulanır. Isıtıcı kablo uygulamanın amacı -20 ve -40 soğuk hava depolarının döşemelerini korumaktır. Donan toprak veya betonun içinde kalan suyun zemine zarar vermemesi amaçtır.Soğuk oda kapısının sürekli kapanıp açılması soğuk ve sıcak havaların karşılaşmasına neden olur. Bu durum kapı eşiğinde kazalara neden olabilecek buzlanmaya neden olur. Bu problemin çözümü için de kapı eşiğine donmayı önleyici elektrikli ısıtma kabloları önerilmektedir. Uygulama ile soğuk havanın sıcak odaya kaçışı da önlenmiş olur.Soğuk hava depolarında yerden ısıtma ısıtıcı kablolar ile iki şekilde uygulanabilir.

1. Yapım aşamasında son kat beton uygulanırken beton için döşenmiş hasır demire sabitlenerek. Genelde ısıtıcı kabloları inşaat sırasında hasır demire sabitleyerek yapılması en verimli ve kolay yöntemdir. Isıtıcı kablolar dış etkilerden etkilenmiyerek yıllarca hizmet verecektir.
2. Tadilat Sırasında Betona Serilerek yapılabilir.Bu metotta da aynı cins ısıtma kabloları kullanılmaktadır. Isıtıcı kablo veya şilteler belirli boy ve ende fabrikasyon olarak projeye uygun m2/Watt gücü hazır olarak sahaya gönderilir. Soğuk hava deposunun derecesine göre uygulama sıklığı ve kablo gücü seçilerek zemine monte edilecek şeritlerin üzerine kablo uygulanarak işlem tamamlanır.

Isıtma kablosunun hasır donatıya sabitlenmesi yeni inşaat projelerinde sıklıkla uyguladığımız bir yöntemdir. Hasır donatılar beton atılma aşamasında kabloların sırasının ve formunun bozulmasını engelleyerek mühendislik açısından daha doğru bir uygulama sergilemektedir.Soğuk Hava Depo Beton Isıtma sistemlerinde ısıtıcı kablo ve termostat sensörü yedekli olarak uygulanır. Bu sistemin güvenliği ve acil bir durum için yıllarca güven sağlamaktadır.Soğuk oda beton ısıtma kabloları 25 yıl garantilidir.