İçeriğe geç

Kaizen kar buz eritme çözümleri

Kaizen kar buz eritme sistemleri ile kendinizi daha rahat ve güvende hissedeceksiniz

Kaizen buz ve kar eritme sisteminde, Kaizenflex veya Kaizen seri dirençli rezistans kablosu, Kaizen ısıtma filesi Kaizen ray tipi kar buz eritme termostat ve çeşitli  yardımcı elemanlar bulunmakta olup bu sistem çatı ve dış ortam zeminlerinde kullanılmaktadır.

En önemlisi güvenlik

Kaizen buz ve kar eritme sistemleri, kışın yürüme yollarında insanlar için; rampa, köprü gibi yerlerde araçlar için ve çatı, saçak ile yağmur borularında binalar için güvenli bir ortam sağlamaktadır.

Çok Esnek ve pratik

Kaizen buz ve kar eritme sistemleri, asfalt, beton ve seramik gibi birçok yüzey kaplama malzemesiyle birlikte uygulanabilmektedir. Ayrıca, sistem çeşitli tipteki çatı, saçak ve yağmur iniş borularından buz ve kar temizliyebilir.

ister otomatik ister manuel çalışma özelliği

Kaizen  buz ve kar eritme sistemi tam otomatik olarak çalışmaktadır. Buz ve kar eritme için meydana gelen gereksinim otomatik olarak algılanır ve böylelikle sistem harekete geçer.

işletme maliyetinde ekonomi

Gelişmiş nem sensörüne sahip olan sistem , en az enerji harcaması ile en uygun sonuçları  sağlamaktadır.

Maksimum konfor düzeyi

Kaizen buz ve kar eritme sistemi sayesinde, korunan alanlara tuz dökme veya kar küreme şeklinde herhangi bir müdahale gerekmemektedir.

Zemin uygulamaları

Kaizen çözümlerinin en yaygın olarak kullanıldığı yerler; araç parkları, bina çevre yolları, kaldırımlar, basamaklar, yükleme platformları, köprü ve rampalardır.

Kurulu Güç

Buz ve kar eritme sisteminin kurulu güç gereksinimi (W/m2) saptanmak istendiğinde, aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır.1-Sistemin uygulanacağı bölge.2-Sistemin karşılaması istenen gereksinimler, örneğin buz ve kar eritme zamanı.Kurulu güç istanbul  için 200-250W/m2 iken Bolu’da 250-500W/m2 dir.

Köprü ve yükleme platformu gibi yerlerde soğuk hava ve kuvvetli rüzgarın sıcaklığı düşürme etkisi olduğundan bu gibi yerlerde kurulu güç %50 artırılmalıdır. Dolayısıyla aşağıya doğru olan ısı kaybını en aza indirmek amacıyla uygun bir ısı yalıtım malzemesinin kullanılması önemlidir. Kablo altında ısıtma yalıtımı uygulamasının olanaksız olduğu durumlarda kurulu güç 300-500W/m2 olmalıdır.

Zemin uygulamalarına yönelik tipik kurulu güç değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Alanİstanbul’daki Kurulu GüçBolu’daki Kurulu Güç
Araç parkları200-250 W/m2250-300 W/m2
Araç yolları200-250 W/m2250-300 W/m2
Kaldırımlar200-250 W/m2250-300 W/m2
Dış merdiven basamakları200-250 W/m2250-300 W/m2
Yükleme Rampaları200-250 W/m2250-300 W/m2
Köprüler200-250 W/m2250-300 W/m2
Merdiven basamakları (ısı yalıtımsız)300-375 W/m2300-400 W/m2
Yükleme Rampaları (ısı yalıtımsız)300-375 W/m2300-400 W/m2
Köprüler (ısı yalıtımsız)300-375 W/m2300-400 W/m2
Kurulu güç seçim  :
Dış ortam sıcaklığıZemin Kurulu GüçRampa, Köprü Kurulu Güç
(Isı yalıtımsız)
-10°C200 W/m2250 W/m2
-15°C250 W/m2300 W/m2
-20°C300 W/m2350 W/m2
-25°C350 W/m2400 W/m2
-30°C400 W/m2450 W/m2
-35°C450 W/m2500 W/m2
-40°C500 W/m2550 W/m2

Kurulu güç aşağıdaki durumlarda daha yüksek olmalıdır.

1-Uygulama, rüzgar hızının 10m/s yi geçtiği ve çok rüzgarlı alanlarda.

2-Uygulamanın yapıldığı yerin deniz seviyesinden her 1000m yüksekliği için kapasitenin 50W/m2 artırılması önerilir.

3-Uygulamanın yapıldığı yerde her 6 saate metrekareye 6.3 mm suya eşit ölçüde kar düşüyorsa kapasite 50W/m2 artırılmalıdır.

Zemin Uygulama Ürünleri

Buz ve kar eritme sistemleri için en az 30W/m Kaizen seri dirençli ısıtma kablosu veya 300W/m2 Kaizen ISITMA filesi kullanılmalıdır. Asfalt uygulamaları için Kaizen XLPE serisi önerilmektedir.Sistemi kontrol etmek amacıyla zemin ve/veya dış hava duyar elemanı  ile birlikte Kaizen kar buz eritme termostatı kullanılmalıdır.

Asfalt Altı Uygulaması

Asfalt uygulaması için iki yöntem vardır:

1-Asfalt dökülmeden önce kabloları korumak amacıyla en az 2 cm kalınlığında kum veya betonla kaplanmakta ve asfaltın dökülmeden önce 130-140˚ C ye soğutulması sağlanmaktadır.

2-Asfaltın, 240˚ C ye dayanıklı bulunan Kaizen XLPE serisi veya filesi üzerine doğrudan dökülmesidir. Bu tip kablo kullanıldığında üzerinin kumla kaplanması gerekmemektedir.Bu şekilde montaj maliyeti düşürülmektedir. Kabloların zarar görmemesi için üzerinde ağır makinalar gezdirilmemelidir.Asfaltın kalınlığı, kablo üzerinden ölçüldüğünde en az 5 m olmalıdır.Asfalt dökülmeden önce ve sonra, kablo direnci ve yalıtım direnci bir elektrikçi tarafından ölçülmelidir.

Otoparklar alanlarında Kaizen rezistans kablo ile emniyet ve güven

Genellikle otopark alanları, çok çabuk bir şekilde buz ve kar eritilmesi gereken büyük alanlardır. Buz ve kar eritme sistemlerinin uygulanması için birçok neden vardır. Sistem, karı eritmek için çok çabuk davranır ve böylelikle buz oluşumunun engellenmesi amacıyla çok uygun bir çözüm sunar. Park edilmemiş yerlerde biriken karların erimesini sağlayıp, daha fazla aracın park etmesine olanak sağlar.Bu tür buz ve kar eritici sistemin etkili olarak çalışabilmesi için Kaizen akıllı kar buz eritme termostatlarının da sistemin bir parçası olarak kullanılması gerekir.

Sonuç

Kış aylarında kar yağışının ve donun olduğu zamanlarda seyahat etmek tehlikelidir. Kar veya dondan dolayı karayolları, havaalanlarında ve köprülerde tehlikeli kazalar meydana gelmektedir. Yollardaki kar veya buz ülke ekonomisine de büyük ölçüde zarar vermektedir. Bu zarar; yol yüzeyinin bozulması, araçların aksamlarının korozyona uğraması, kazalar sonucu araçların kullanılamaz hale gelmesi ve en önemlisi can kayıpların oluşmasıdır. Yollardaki kar ya da buzun eritilerek daha güvenli ortamların oluşturulması gerekir. Günümüzde kar eritme işi ile ilgili yeni yöntemler kullanılarak bir çalışma ülkemizde yapılmamıştır.

Yollardaki ve yüzeylerdeki buzu eritmek amacıyla bir sistem için gerekli olan ısı gereksinimleri, geleneksel olan ve olmayan yaklaşımlar ile açıklanmaktadır. Geleneksel yaklaşımda; buzu kaldırmak için kullanılan araçlar tuz, kum veya kum içeren malzemeler olarak sıralanabilir. Pratikte kullanılan bu malzemelerin donma noktası suyunkinden daha düşüktür. Günümüzde kullanılan bu kimyasallar maddeler sodyum klorür, kalsiyum klorür ve potasyum klorür tuzlarıdır. Bu buz önleyiciler tüm çalışmalarda aynı özelliği gösterirler. Biraz nemle temas ettiklerinde çözelti şeklini alırlar. Bu çözeltilerin donma sıcaklığı suyun donma sıcaklı-ğından düşüktür ve buzla temas ettiklerinde buzu eritirler.

Toprak, ısı için sınırlı olamayan bir yapıya sahiptir. Toprak ihtiyaç duyulduğu kadar bir ısı kaynağı olarak kullanılabilir. Yerden birkaç metre aşağıdaki sıcaklıklar yıl boyunca sabitlilik gösterir. Oysa yeryüzünde sıcaklık farklı mevsimler ile deği-şiklik göstermektedir. Toprakta olan bu enerjiden yararlanarak, toprak kaynaklı ısı pompaları yardımıyla yüzeyde bulunan kar ya da buz eritilebilir. Dış ülkelerde jeotermal ısının kullanıldığı bir çok sistem vardır.

Elektrikli ısıtma elemanları ile yapılan uygulama

Enerji kaynağı olarak elektriğin kullanıldığı elektrikli kar eritme sistemleri, mineral izole edilmiş kablolar ve dirençli elektrik tellerinin kullanılmasıyla oluşturulan buz eritme sistemleridir . Elektrikli ısıtma elemanlarının yerleşimi gösterilmektedir. Beton plakalara yerleştirilen teller veya kablolar, betonun çatlaması veya gerilimden dolayı ısınarak birbirlerinden ayrılabilir. Isınan kablo veya tel kırılabilir. Bunu önlemek için tasarım sırasında genişleme-daralma mafsalı, sağlamlaştırma ve boşaltma (drenaj) dikkate alınmalıdır. Elektrik fiyatının yüksek olduğu ülkelerde bu tür sistemleri işletmek pahalıdır. Beton, yapısı gereği büyük ısı kapasitesine sahip olduğundan uzun süreli veya yüksek bir gücü gerektirir. Bu tür buz ve kar eritici sis-emlerin etkili olarak çalışabilmesi için termostat ve sensör, sistemin bir parçası olarak kullanılmalıdır. Termostat ve sensörlerin ısı ve nemi kontrol ederek kar yağışı ile birlikte sistemi çalıştırması, güç tüketimini mümkün olan en aşağı seviyede tutmaktadır.

En uygun sistem için değişen ekonomik koşulların her tasarımda göz önünde tutulması gerekir. Kar eritme sistemlerinin daha hızlı tasarımını gerçekleştirmek için bilgisayar programları ile desteklenmelidir.