Endüstriyel uzun hat ısıtma, sıvıların uzak mesafelere maliyet tasarruflu ve güvenli olarak taşınması için ihtiyaç duyulur.

Tipik uzun hat uygulamaları aşağıdakleri içerir:

Üretim tesisleri arasındaki veya depolama ya da taşıma tesislerine yönelik nakil hatları
Tank çiftliklerinde ve açık deniz taşımacılığına yönelik iskelelerde donmayı önleme veya sıcaklık muhafazası
Filtreler, redler zincirleri v.b. üzerinde yoğunlaşmayı ve katılaşmayı önleme.

Uzun hat ısıtma sisteminin yokluğunda aşağıdaki problemler önemli çevresel ve mali kayıplara yol açabilir:

Sıvıların akışkanlığının azalması
Gazların yoğuşması
Büyük tehlikelere yol açabilen boru arızalarına sebep olacak sıvı donmaları

Uzun hat boru yüzey ısıtma sisteminin karmaşıklığı genellikle tek bir elektrik güç kaynağı noktasından beslenen uzun elektrik devrelerine olan ihtiyaçtan kaynaklanır.
Uzun hat ısıtma uygulamalarının aşağıdaki gibi zorlukları vardır:

Büyük boru çapları
Hat boyunca olan yükseklik farklılıkları
Uzaktan kontrol edilen konumlar
Hat boyunca güç kaybı

Önceden yalıtılmış borularda aşağıdaki ilave zorluklar vardır:

Kanalların hizalanması
Boru birleşim noktalarında yalıtım eksikliği
Kanallar boyunca uzun kabloların çekilmesi
Bağlantı kitlerine ulaşılabilme zorluğu

Kaizen uzun hat ısıtma çözümleri – Kaizen komple Isı Yönetim Sistemi Yaklaşımı

Kaizen ISITMA sistemleri, anahtar teslimi hizmetlere ilave olarak, uygun boru yüzey ısıtma teknolojileri, gelişmiş kontrol sistemleri teknolojileri ve uygulama alanı hizmetleri seçimlerini içeren, endüstri tarafından kabul görmüş geniş kapsamlı uzun hat ısıtma çözümlerini sunar.

Kaizen yüzey ısıtma sistemi çözümleri

Elektrikli yüzey ısıtma kabloları; borular, silolar ve bağlantılı ekipmanlar üzerindeki termal yalıtım boyunca kaybolan sıcaklığın yerine geçen, akışkan olmayan sıvıların sıcaklıklarını muhafaza eden yüzey ısıtma kablolarıdır.
Kontrol ve izleme çözümleri – Bir yüzey ısıtıcı boru boyunca sıvının sıcaklığının muhafazasına yardımcı olan sistemlerdir.
Bileşenler ve aksesuarlar – Sonlandırma parçaları, cam elyaflı bant ve uyarı etiketleri gibi elektriksel bağlantılar gerçekleştirilirken kullanılan ve doğru montajı tamamlayan parçalardır.

Kaizen hizmet bileşenleri

Mühendislik tasarım hizmetleri
Tedarik ve Üretim
Uygulama alanı hizmetleri
Kurulum sonrası hizmetler

Kaizen olarak sisteme özel üretim yapabilir, prosese özel ilaveler ekleyebilir veya temin edebilir, mühendislik tasarım hizmeti verebilir ve hatta tüm sistemin montajını ve bakımını yapabiliriz. Bu büyük bir finansal güç ve bilgi birikimi ister, Kaizen olarak hem üretim kapasitesine, hemde mühendislik formasyonuna sahibiz. Size hem üretim ve tedarik,mühendislik,uygulama ve devreye almayı tek elden sağlayabiliriz.

Gelişmiş yüzey ısıtma ürünlerimiz alan hizmetimiz ile birleştiğinde, optimum ısı yönetim sistemi (HMS) için stratejik olarak planlanmış ve uygulanmış entegre bir çözüm elde edersiniz. Yüzey ısıtma sistemi tasarımının ve montajının yönetimini ve tatbikatını tüm yönleriyle gerçekleştirerek, proje ekibinize tek bir arayüz sunuyoruz.